Tin mới nhất
Trang chủ / Khóa học

Khóa học

Học lại từ đầu

Học lại từ đầu

Đối tượng của khóa học HỌC LẠI TỪ ĐẦU: Học viên muốn bắt đầu học tiếng Anh hoặc muốn học lại Tiếng Anh từ đầu một cách hệ thống, dễ hiểu. Học viên học tiếng Anh nhiều năm nhưng vẫn chưa nắm vững kiến thức cơ bản. Học viên muốn …

Xem thêm

Ngữ pháp và từ vựng cơ bản

Ngữ pháp và từ vựng cơ bản

Đối tượng của khóa học NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG CƠ BẢN: Học viên muốn củng cố lại kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh; trau dồi, bổ sung, mở rộng vốn từ vựng thông dụng nhất. Học viên muốn có một trình độ ngữ pháp và từ vựng cơ bản, làm nền …

Xem thêm

Khóa học PRE TOEIC (Mục tiêu 300-350+)

Khóa học PRE TOEIC

Đối tượng của khóa học PRE TOEIC: Học viên mới bắt đầu học tiếng Anh nhưng phải thi TOEIC. Học viên có trình độ đầu vào >200 điểm TOEIC (làm test đầu vào miễn phí tại trung tâm). Mục tiêu của khóa học PRE TOEIC: Củng cố kiến thức ngữ pháp …

Xem thêm

Khóa học TOEIC A (Mục tiêu 450-600+)

Khóa học TOEIC A

Đối tượng của khóa học TOEIC A: Học viên đã tham dự lớp PRE TOEIC. Học viên có trình độ đầu vào >300 điểm TOEIC (làm test đầu vào miễn phí tại trung tâm). Mục tiêu của khóa học TOEIC A: Khóa học TOEIC A được thiết kế nhằm phát triển …

Xem thêm

Khóa học TOEIC B (Mục tiêu 650-800+)

Khóa học TOEIC B

Đối tượng của khóa học TOEIC B: Học viên đã tham dự lớp TOEIC A. Học viên có trình độ đầu vào >450 điểm TOEIC (làm test đầu vào miễn phí tại trung tâm). Mục tiêu của khóa học TOEIC B: Khóa học TOEIC B được thiết kế dành cho đối …

Xem thêm

TOEIC Speaking & Writing

TOEIC Speaking Writing

Khóa học “Giao tiếp công việc, format TOEIC Speaking và Writing” được thiết kế dành cho đối tượng học viên đã có kiến thức căn bản, khả năng nghe khá nhưng đang gặp phải các vấn đề sau: Phát âm chưa chuẩn, chưa biết cách nhấn trọng âm khi nói. Tập trung quá nhiều vào …

Xem thêm

Giải đề TOEIC

Giải đề TOEIC

Đối tượng khóa học: Học viên đang chuẩn bị để thi TOEIC chính thức cần làm quen với cường độ cũng như cách thức làm bài thi TOEIC hiệu quả. Học viên muốn TRẢI NGHIỆM, TIẾP XÚC, SỬA LỖI đề thi TOEIC. Nội dung khóa học: Giúp học viên trải nghiệm …

Xem thêm